Expedition

0171-62 55 60 (centrala receptionen i hus E)
wgy.info@enkoping.se

Korsängsgatan 12 (Hus A, B, C)
Sandbrogatan 2 (Hus D, E ,F)
Kyrkogatan 2 (Musikskolan)
Torggatan 13 (Novisen)

Ledning

Louise Öhman

Kenny Andersson
Rektor och gymnasiechef

kenny.andersson@enkoping.se
0171-62 50 30

Daniel Hellström

Daniel Hellström
Programrektor för pedagogiskt stöd, Gysär och IM

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Evamari Holmgren Stenlöf

Evamari Holmgren Stenlöf
Programrektor för NV och TE

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Freddie Sahlin

Freddie Sahlin
Programrektor för BF, RL, VO
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Freddie Sahlin

Jenny Fredriksson
Programrektor för EK

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Christian Eklöv Hagman

Kristin Lindgren
Programrektor för BA, EE, SA

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Louise Öhman

Lotta Brändgården
Programrektor för ES, FT, HA
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Freddie Sahlin

Martina Ericson
Tf biträdande programrektor för IM

martina.ericson@enkoping.se
0701-62 68 65

Louise Öhman

Maria Johansson
Administrativ chef
maria.johansson@enkoping.se
0171-62 56 38

Freddie Sahlin

Jenny Fredriksson
Administrativ chef 

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Gymnasieantagning

Personalbild saknas WGY

Ann-marie Eriksson
ann-marie.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 75

Lill-Marie Bernström

Lill-Marie Bernström
lill-marie.bernstrom@enkoping.se
0171-62 69 18

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Personalbild saknas WGY

Anna Arbin
SYV för BF, FT, Gysär
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Emma Minkkinen
SYV för EK, RL, VO
emma.minkkinen@enkoping.se
0171-62 53 05

Isabelle Eriksson
SYV för IM
isabelle.eriksson@enkoping.se

Daniel Hellström

Matilda Arenrot Hjälte
SYV för BA, EE, TE

matilda.arenrot.hjalte@enkoping.se
0171-62 55 23

Personalbild saknas WGY

Susanne Friberg
SYV för NA

susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Therese Johannesson
SYV för ES, HA, SA
therese.johannesson@enkoping.se
0171-625306

Elevhälsa

Catarina Neljestam
Skolsköterska för IM

catarina.neljestam@enkoping.se
0702-71 75 60

Gunnie Sunesson
Skolsköterska för BA, BF, EE, NA, TE, VO 

gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Katarina Åhlberg

Ritva Eriksson
Skolsköterska för ES, EK, FT, Gysär, HA, RL, SA
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Helen Sjöqvist
Skolpsykolog

0171- 62 63 60

Personalbild saknas WGY

Elisabeth Schederin
Skolkurator för BA, EE, Gysär,TE 
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Jill Olofsson
Skolkurator för BF, FT, NA, RL, VO

jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Personalbild saknas WGY

Lova Östlund Sylvan
Skolkurator för IM 

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Daniel Hellström

Susanna Kajava
Skolkurator för EK, ES, HA, SA

susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Personalbild saknas WGY

Joachim Sandberg
Skolläkare
Kontakt via skolsköterskorna

Sjukanmälan

Om du inte kan vara kvar i skolan på grund av sjukdom eller av någon annan orsak ska alltid en frånvaroanmälan göras. Är du över 18 år kan du själv anmäla frånvaron men annars måste en vårdnadshavare det.

Sjukanmäl elev över 18 år

Anmäl din frånvaro via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Är du elev på ett introduktionsprogram (IM) ska du istället anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Sjukanmäl elev under 18 år

Din vårdnadshavare som ska anmäla frånvaron via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Är du elev på ett introduktionsprogram (IM) ska din vårdnadshavare istället anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Lämna klagomål eller synpunkter

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Westerlundska gymnasiet. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information