Expedition

0171-62 55 60 (centrala receptionen i hus E)
wgy.info@enkoping.se

Korsängsgatan 12 (Hus A, B, C)
Sandbrogatan 2 (Hus D, E ,F)
Kyrkogatan 2 (Musikskolan)
Torggatan 13 (Novisen)

Ledning

Louise Öhman

Rektor Kenny Andersson
kenny.andersson@enkoping.se
0171-62 50 30

Christian Eklöv Hagman

Programrektor Christian Eklöv Hagman, SA HA och ES
christian.eklov.hagman@enkoping.se
0171-62 55 53

Daniel Hellström

Programrektor Daniel Hellström, pedagogiskt stöd, särskolan och IM
daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Freddie Sahlin

tf biträdande programrektor Martina Ericson, IM
martina.ericson@enkoping.se
0701-62 68 65

Freddie Sahlin

Programrektor Freddie Sahlin, BF, RL, VO och FT
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Freddie Sahlin

tf programrektor för EK, BA, EE samt administrativ chef/intendent Jenny Fredriksson
jenny.fredriksson@enkoping.se

Evamari Holmgren Stenlöf

Programrektor Evamari Holmgren Stenlöf, NV och TE
evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Louise Öhman

Administrativ chef/intendent Maria Johansson
maria.johansson@enkoping.se
0171-62 56 38

Administration

Lisa Lundholm

Skolassistent Lisa Lundholm
elisabeth.lundholm@enkoping.se
0171-62 55 60

Lisa sitter i receptionen och arbetar bland annat med busskort och frånvaro.

Maria Leijon

Skolassistent Maria Leijon
maria.leijon@enkoping.se
0171-62 55 57

Maria arbetar bland annat med betyg för samtliga program, CSN samt frågor som rör personal.

Lill-Marie Bernström

Skolassistent Lill-Marie Bernström
lill-marie.bernstrom@enkoping.se
0171-62 69 18

Lill-Marie arbetar bland annat med gymnasieantagning, Portalen, reseersättningar, inackorderingsbidrag, schema samt IKE.

Personalbild saknas WGY


Kommunikatör Emma Davidsson

emma.davidsson@enkoping.se
0171-62 55 58

Emma arbetar bland annat med extern och intern kommunikation för webb och tryck.

Personalbild saknas WGY

Samordnare Ann-marie Eriksson
ann-marie.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 75

Ann-marie arbetar bland annat med gymnasieantagning och schema.

Daniel Hellström

Ekonomiassistent, Camilla Nordenberg
camilla.nordenberg@enkoping.se
0171-62 55 48

Camilla arbetar bland annat med fakturor och andra frågor som rör ekonomi.

IT

Personalbild saknas WGY

IT-pedagog Frederik Iselidh
frederik.iselidh@enkoping.se
0171-62 68 89

IT-pedagog Kent Sundlöf
kent.sundlof@enkoping.se
0171-62 53 03

IT-tekniker Daniel Schenström
daniel.schenstrom@enkoping.se
0171-62 62 21

IT-tekniker Fumiko Morian
fumiko.morian@enkoping.se
070-162 53 73

Studie- och yrkesvägledare

Daniel Hellström

Studie- och yrkesvägledare Matilda Arenrot Hjälte, EE, TE och VO
matilda.arenrot.hjalte@enkoping.se
0171-62 55 23

Personalbild saknas WGY

Studie- och yrkesvägledare Anna Arbin, BF, FT, RL och särskolan
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Personalbild saknas WGY

Studie- och yrkesvägledare Susanne Friberg, IM
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Studie- och yrkesvägledare Therese Johannesson, BA, EK och NA
therese.johannesson@enkoping.se
0171-625306

Elevhälsa

Katarina Åhlberg

Skolsköterska och verksamhetschef för medicinska elevhälsan Ritva Eriksson,
EK, ES, FT, gymnasiesärskolan, HA, RL och SA
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolsköterska Gunnie Sunesson, BF, BA, EE, NA, TE, VO
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolsköterska Catarina Neljestam, spåkintroduktion och IM
catarina.neljestam@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog Helen Sjöqvist
0171- 62 63 60

Daniel Hellström

Skolkurator Susanna Kajava
susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Personalbild saknas WGY

Skolkurator Elisabeth Schederin
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Skolkurator Jill Olofsson, NA, BF, FT, RL och gymnasiesärskolan
jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Personalbild saknas WGY

Skolkurator Marie Örnberg
marie.ornberg@enkoping.se
0171-62 62 17

Sjukanmälan

Om du som elev inte kan vara kvar i skolan på grund av sjukdom eller av någon annan orsak ska alltid en frånvaroanmälan göras. Är du över 18 år kan du själv anmäla frånvaron men annars måste en vårdnadshavare det.

Så anmäls frånvaron

Anmäl frånvaron via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är du elev på IM ringer du istället 0171-62 53 01.

Lämna klagomål eller synpunkter

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Westerlundska gymnasiet. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats