Upplev­el­se­nämnden

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och
attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder upplevelsenämnden?

Under 2018 sammanträder upplevelsenämnden 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 4,20 september, 18,19 oktober, 22 november och 13 december.

Vad betyder UPN?

UPN är en förkortning av upplevelsenämnden.

Fördjupning