Ett notblad ligger på ett pianoklaviatur.

Musik

I musikundervisningen arbetar vi bland annat med grundläggande teknik, musikteori, uttryck och olika musikstilar. 

I musikundervisningen arbetar vi bland annat med grundläggande teknik, musikteori, uttryck och olika musikstilar. Lektionerna kan ske både enskilt och i grupp. Du behöver ha tillgång till ditt instrument hemma för att du ska kunna öva och utvecklas.

För dig som går i minst årskurs 7 och börjar bli duktig på ditt instrument erbjuder vi fördjupningskurs i musik. Då får du längre lektionstid samt teorilektioner. Prata med din lärare om du är intresserad av fördjupningskurs.

Brass­instrument

En trumpets silverklara glittrande toner, trombonen med många häftiga specialljud genom sitt drag, valthornets mjuka melodiska klang eller tubans stadiga grund som vi bygger musiken på. Valet är ditt och vi är beredda att hjälpa just dig!

Inom brass/bleckblåsfamiljen kan du välja mellan instrumenten trumpet, althorn, valthorn, trombon, baryton och tuba. Varje instrument har en egen karaktär.

När du börjar spela något av de här instrumenten får du möjlighet att vara med och spela i ensemble redan under första spelåret. Du kan också hyra instrument av Kulturskolan.

Är det minsta brassinstrumentet och låter ljusast. Trumpeten är särskilt bra till att spela smattrande fanfarer och signaler, men kan också låta mjukt och romantiskt i till exempel ballader.

Ligger i ungefär samma tonhöjd som en altsaxofon men ser ut som en liten tuba och fungerar precis som en trumpet. Ett utmärkt instrument för små barn att börja med.

Är lite annorlunda än de andra brassinstrumenten med en annan typ av ventiler som spelas med vänster hand. Valthornet har ett stort omfång av toner. Klangen är stor och mjuk och passar bra ihop med både träblås-, stråk- och andra brassinstrument

Är det brassinstrument som istället för ventiler har drag. Draget är den del som man kan flytta fram och tillbaka och som gör att man kan glida mellan toner. Det finns varianter av trombonen med en eller flera ventiler för att minska behovet av att flytta draget. Trombonen har ett brassigt basljud och på den kan man spela både mjukt och militäriskt starkt samt jazzigt och rockigt. Trombonen används alltså i alla möjliga musikaliska sammanhang.

Är ett instrument som klingar som trombonen men som har ventiler istället för draget, vilket gör att det är lättare att spela rörliga stämmor. Baryton fungerar som en stor trumpet och ser ut som en mindre tuba.

Är det största brassinstrumentet och låter mörkast. Därför får den ofta ta basfunktionen i en orkester, men kan spela rörliga melodier precis lika lätt som alla andra instrument.

Piano/key­board

Klaviaturinstrument är en av de få instrumentgrupperna som kan låta som en hel orkester. Till klaviaturfamiljen hör bland annat akustiskt och elektroniskt piano, keyboard och den stora flygeln. När du kommer till oss får du bland annat lära dig:

 • Gehörsspel
 • Notläsning
 • Ackordspel
 • Improvisation
 • Spela olika genrer

Det finns även möjlighet att få spela tillsammans med andra, till exempel i något av Kulturskolans band. Du kan även få vara med och spela på någon av Kulturskolans alla konserter.

Stråk­instrument

I stråkfamiljen ingår instrumenten violin, viola, cello och kontrabas. På Kulturskolan kan du välja att spela violin, viola eller cello.

Om du väljer att spela ett stråkinstrument kommer du att få individuella lektioner (som nybörjare kan det bli i grupper med två till tre elever), och när du har kommit en bit i utvecklingen med teknik och notläsning kan du delta i en stråkorkester. På dina individuella lektioner spelar vi stycken som går hand i hand med hur mycket du har lärt dig tekniskt, och repertoaren spänner över flera olika genrer och epoker där den klassiska musiken får ett något större utrymme. Dialogen mellan elev och lärare är viktig, eleven får självklart komma med önskemål.

Sedan 1600-talet är violinen ett av de vanligaste inom den klassiska musiken och den används också ofta i andra musikgenrer. Violinen är sopranen inom stråkfamiljen och används flitigt som soloinstrument med sin glittrande klang.

Violan klingar något lägre än violinen med sin jordnära klang som ligger nära den mänskliga rösten. Violan har en mycket viktig roll i både ensemble och orkesterrepertoar. Under 1900-talet började violan användas allt mer som ett soloinstrument där den mörka härliga klangen får komma ut i fullt uttryck.

Cellon, violoncellen, är större än både fiolen och altfiolen. Den spelas alltid sittande, och hålls mellan knäna med stöd av en stackel. Cellon har en mörkare klang än altfiolen och är populär både som orkester- och soloinstrument. Den har ett stort tonomfång, och täcker hela skalan från mörk bas till ljuvaste diskant.

Sträng­instrument

I den stora instrumentgruppen stränginstrument finns bland annat gitarrer och elbas. På Kulturskolan kan du välja mellan akustisk gitarr och elgitarr.

För dig som vill lära dig om gitarrspel har vi många olika valmöjligheter:

 • Stål- eller nylonsträngad gitarr.
 • Kompa dig själv eller andra.
 • Spela ”fingerpicking” på gitarr.
 • Lär dig ett solostycke.
 • Spela efter en notbild eller tabulatur.
 • Spela ihop med andra i en gitarrorkester.

Jimi Hendrix, Eric Clapton och Edward Van Halen är tre gitarrister som betytt oerhört mycket för elgitarrens utveckling, och vad skulle ett band vara utan en elgitarr eller flera?

Elgitarren finns i många varianter och utformningar, men grunden är densamma oavsett utseende.

7-, 8- och 9-strängat blir också allt vanligare och kan vara ett intressant komplement när man väl gjort sig hemmastadd på sin 6-strängade gitarr.

Inget band eller orkester skulle fungera utan en bas. Den har ofta bara 4 strängar men bildar en grund för rytmen tillsammans med trummor och en solid botten ihop med ackord-instrument såsom keyboard och gitarr. Vill du bli eftertraktad i musikvärlden är bas ett mycket bra val.

Sång

I sångundervisningen får du utveckla en god och grundläggande röstteknik där vi arbetar bland annat med

 • Andning och hållning
 • Röstens register
 • Kunskap om röstapparaten
 • Resonans och klang
 • Artikulation

Genom att sjunga i olika stilar och genrer får du arbeta med ditt personliga uttryck och din unika röst.

 • Kommunikation och textförmedling
 • Scenisk framställning

Dessutom arbetar vi med:

 • Gehöret
 • Rytm och puls
 • Solistisk sång, kanon-, och stämsång
 • Notläsning och musikteori

Undervisningen sker antingen i grupp eller enskilt. Upp till och med årskurs 6 undervisar vi huvudsakligen i grupp eftersom vi ser stora fördelar med att sjunga tillsammans. Från årskurs 7 kan undervisningen ske både i grupp och enskilt.

Trummor/slag­verk

De flesta elever som väljer slagverk börjar med trumset. För att börja spela behöver man ett trumset att öva på, akustiskt eller digitalt. Trumsetet är en liten del av familjen slagverksinstrument. 

När eleven har spelat en tid kan man välja att prova andra slagverksinstrument som till exempel klockspel, vibrafon, xylofon, marimba och timpani (pukor). På dessa kan man spela toner och melodier som man ju inte kan på ett trumset. Då använder man speciella klubbor som kallas ”mallets”.

Vi använder också afrocubanska instrument, till exempel congas och bongos som man spelar på med händerna, och en mängd små instrument, till exempel koklocka, maracas och claves.

När vi spelar sambaorkester använder vi instrument från Brasilien, till exempel surdo, tamborim och agogo.

Det finns goda möjligheter till ensemblespel när man är slagverkare:

 • Man kan spela i rockband i vår rockskola.
 • Man kan spela i någon av våra blåsorkestrar.
 • Man kan vara med i en slagverksensemble.

Träblås­instrument

När du börjar spela något av de här instrumenten får du möjlighet att vara med och spela i ensemble redan under första spelåret. Du kan hyra alla träblåsinstrument utom blockflöjt av Kulturskolan.

Blockflöjten är ett gammalt instrument som spelades mycket på riddartiden. Det är ett bra och billigt instrument som är lätt att ta med sig och man lär sig snabbt roliga melodier. Man börjar med en sopranflöjt i trä eller plast som måste vara barockborrad och ganska snart kan man också prova de större alt- och tenorflöjterna.

Precis som det låter, så håller man flöjten ”på tvären” och blåser ungefär som när man blåser i en flaska. Tvärflöjten passar i många olika typer av ensembler: Blåsorkester, symfoniorkester, flöjtkör, storband och även i pop- och rocksammanhang.

Oboen är också ett gammalt instrument med anor från 1600-talet. Namnet, som kommer från franskans ”haut bois” betyder ”högt trä”. Oboen har en lite nasal klang och får ofta spela vackra melodier i orkestermusiken. Nuförtiden är oboen lite ovanlig, och det tycker vi är synd eftersom det är ett så vackert instrument.

För att kunna börja spela oboe behöver man ha fått sina permanenta framtänder.

Klarinett är ett instrument som är kul att spela tillsammans med andra, i mindre grupp eller i större orkestrar. Den är lätt och praktisk att ha med sig. Klarinetten uppfanns redan i slutet av 1600-talet, och har sedan dess varit ett populärt instrument inom många musikstilar.

För att kunna börja spela klarinett behöver man ha fått sina permanenta framtänder.

Saxofonen är ett mångsidigt instrument som används i många olika musikstilar, till exempel pop, jazz och klassisk musik. Den uppfanns på 1840-talet av Adolphe Sax när han ville ha ett instrument som kombinerade brass- och träblåsinstrumentens fördelar.

Saxofonen finns i flera olika storlekar, och den som börjar spela saxofon i Kulturskolan börjar oftast på en mellanstor modell som kallas altsaxofon. 

För att kunna börja spela saxofon behöver man ha fått sina permanenta framtänder.