Över­förmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare en ledamot och tre ersättare.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av överförmyndarnämndens kansli som tillhör kommunledningskontoret.

Vanliga frågor

När sammanträder överförmyndarnämnden?

Under 2016 sammanträder överförmyndarnämnden 10 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 7 september, 5 oktober, 16 november och 14 december.

Vad betyder ÖFN?

ÖFN är en förkortning av överförmyndarnämnden.

Fördjupning