Miljö- och byggnads­nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Miljö- och byggnadsnämnden har en egen förvaltning som heter miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder miljö- och byggnadsnämnden?

Under 2018 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden 24 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december.

Vad betyder MBN?

MBN är en förkortning av miljö- och byggnadsnämnden.

Fördjupning