Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Betalar jag avgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Är jag garanterad en plats på någon av förskolorna som jag har ansökt till?

​Vi är inte skyldiga att erbjuda en plats på någon av de förskolor som du har ansökt till. Kommunen är endast skyldig att erbjuda en förskoleplats inom garantitiden, som är fyra månader. Det är alltså inte säkert att du får en plats på någon av förskolorna som du har önskat.

Fördjupning