Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgavgiften 2015?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2015 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2015 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

Vad är maxtaxan i förskola och pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2017 är maxtaxan är 1 362 kronor för det första barnet. För det andra barnet är den 908 kronor och för det tredje barnet 454 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Fördjupning