Dricksvattnet i Enköping

Dricksvattnet i Enköping är hårt men av bra kvalitet. Hårdheten varierar en del mellan de olika vattentäkterna.

Varifrån kommer mitt vatten?

I Enköping är det mesta kommunala vattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet. Dessutom finns några mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås. 

Vattentäkter i Enköping.

Vattentäkt

Område


Vånsjöbro
Örsundsbro, Säva, norra delarna av Enköping, Lillkyrka, Grillby och Skolsta


Munksundet

Enköpings södra delar, Haga, Bryggholmen, Mariedal, Hummelsta, Nykvarn, Bredsand, Hornö och Eknäs


Nygård

Fjärdhundra, Siggesta, Gästre och Korsbacken


Ådalen

Ådalen


Veckholm

Veckholm


Bålsta vattenverk

(Mälaren)

Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta


Västerås

(Mälaren)

Bredsdal


 

Enköping har hårt vatten

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det märks till exempel på diskbänken och på en del disk. Hårdhetsgraden (dH) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor.

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför vill en del avhärda sitt vatten. Det betyder att man ändrar hårdhetsgraden och får ett mjukare vatten. Då ersätter man kalcium och magnesium med natrium.

Kommunen har utrett möjligheten till att ha central avhärdning för det kommunala dricksvattnet. Eftersom kostnaden blir väldigt hög är avhärdning av dricksvattnet inte aktuellt i Enköping idag.

Det finns också förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram/liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Kommunen arbetar för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet.

Vattnets hårdhet i Enköping.

Vattentäkter i Enköpings kommun

Vattnets hårdhet (dH)

Uran µg/liter

Vånsjöbro

14

36

Munksundet

16

25

Nygård

10

5

Altuna

10

27

Veckholm

9

8

 

Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta får sitt vatten från Bålsta vattenverk. Bålsta tar sitt vatten från Mälaren och är inte lika hårt som Enköpings grundvatten. Bredsdal får sitt vatten från Västerås, som också tar sitt vatten från Mälaren. Vattnet i dessa områden har en hårdhetsgrad på 5 dH och har inget problem med uran.

Krav på dricksvattnet

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel finns det krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi prover som sedan analyseras.