Eldning

Eldning kan ske både inom- och utomhus. Vill du installera en ny eldstad måste du göra en bygganmälan. Ibland måste du ansöka om bygglov. Vill du elda trädgårdsavfall inom planlagt område är det tillåtet vissa tider på året.

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet, flis eller liknande är bra ur miljösynpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall och ris den 15–30 april och den 15–31 oktober. Vill du elda på andra tider måste du ansöka om dispens om du bor inom planlagt område.

Vanliga frågor

Kan jag ha en valborgsmässoeld?

Om du vill anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.​

Räddningstjänstens webbplats

Behövs det tillstånd för ny eldstad, skorsten eller ombyggnad av skorsten?

​Du måste alltid göra en bygganmälan för en ny eldstad, skorsten eller västentlig ombyggnad av skorsten. Ibland behövs ett bygglov. Om du ska ha ett större vedupplag på tomten kan du behöva ett tillstånd. Kontrollera alltid med bygglovsavdelningen vad som gäller.

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad ska jag tänka på när jag eldar inomhus?

En brasa ökar trivseln inomhus och eldning med biobränsle är bra ur miljösynpunkt. Men tänk på att den typen av bränsle kan ha en negativ effekt på dina grannars och närboendes hälsa då det innehåller mycket sot och partiklar som speciellt kan påverka den som har luftrörsproblem.

Om att elda inomhus

Fördjupning