Besök i Englands grönska

publicerad:

Trädgårdsmästarstudenterna i avgångsklassen har nyss återvänt efter en fantastisk studieresa i Englands parker. Inspirationen har flödat och nu är de tillbaka, motiverade för sin sista termin!

Studieresan för studenterna har bland annat gått till välkända West Dean Gardens, Stourhead Garden samt Great Dixter House & Gardens, där de fått guidade turer och ägnat sig både åt trädgårdshistoria och inspiration inför framtida projekt.

Resan är egenfinansierad och ligger utanför ordinarie studieplan vilket innebär att den är helt frivillig. Genom ett långsiktigt samarbete tillsammans med undervisande lärare så hålls priset nere för att så många som vill ska ha möjlighet att åka.