Ansökan och behörighet

Ansök till en YH-utbildning

Vill du ansöka till en utbildning går du in på utbildningssidan och klickar på knappen "Ansök". Kolla alltid upp vilket ansökningsdatum som gäller för den utbildning du är intresserad av och var noga med att skicka in din ansökan i tid.

När du fyllt i ansökan ska du skicka den per post till Yrkeshögskolan, Linbanegatan 12, 745 34 Enköping. Det är viktigt att du bifogar personbevis för studier, betyg samt arbetsgivarintyg med med ansökan. Ansökan får ej skickas som rekommenderat brev. 

Sista datum för ansökan varierar för varje utbildning. Den nära kopplingen till arbetslivet gör att de inte alltid följer vanlig terminsindelning vilket gör att en utbildning kan starta när som helst under året. Vanligast är dock att de börjar i augusti/september och har sista ansökningsdatum någon gång i april/maj.

Ansök till praktisk trädgårdsutbildning (hos Komvux)

Komvux i Enköping ansvarar för utbildningen men utbildningen hålls av oss i våra lokaler.

Ansök till praktisk trädgårdsutbildning på Komvux webbplats

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning på Yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1

När det gäller sista punkten har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola.

Se myndighetens föreskrift

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Vad som gäller för den utbildning som du tänkt söka hitta du under respektive utbildnings egen sida.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet, 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.

Är du intresserad av att studera hos oss kan du alltid skicka in din ansökan ändå, även om du saknar eventuell särskild behörighet. Vid urvalet jämförs dina meriter mot andra sökande och varje ansökningsomgång är unik.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs. Skolan bedriver enbart utbildning på svenska och har inte möjlighet att tillhandahålla tolk.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

För att få studera på yrkeshögskolan måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd och ett personnummer.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning måste det göras ett urval bland de sökande. Hur urvalet går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Du kan till exempel få göra ett skriftligt prov eller en intervju. Vi kan också titta på betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Lottning är tillåten vid lika meritvärde. Genomförs ett särskilt prov ska det avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsgrunderna "tidigare utbildning" (om annan än gymnasieutbildning) och "yrkeserfarenhet" får endast användas om det finns särskilda skäl.