Busshållsplatser tillfälligt flyttade

Publicerad

Gata avstängd vilket påverkar elever med elevresor under en period.

Då vatten- och avloppsledningarna renoveras på delar av Torggatan och Sanbrogatan, kommer elever som har elevresor att få nya hållplatser där bussarna går ifrån.

Elever som i vanliga fall åker från Gym HPL 1–5 kommer att åka hem från idrottshusets parkering.

Elever som i vanliga fall går på sin buss på Sandbrogatan, Coop kommer nu att gå på vid befintlig UL-hållplats längs med Torggatan.

På morgonen kommer bussen att släppa av eleverna på någon av dessa hållplatser. I första hand vid hållplatsen på Torggatan, men skulle det vara trångt med flera bussar som kommer in samtidigt, åker bussen in till idrottshusets parkering och släpper av eleverna.

Detta gäller tillsvidare. Vi meddelar när busshållsplatsrna flyttas tillbaka. I nuläget är datum inte satt.

Karta över området där bussarna har bytt plats