Information till vårdnadshavare

publicerad:

Här kan du som vårdnadshavare följa ditt barns studier och omdömen, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor. I systemet bokas och dokumenteras även utvecklingssamtalen som hålls en gång per termin.