Ingen intagning i höst till estetiska programmet

Publicerad

Antalet sökande elever till Westerlundska gymnasiet ser bra ut över lag inför hösten, med undantag för estetiska programmet. Därför har nämnden beslutat att införa intagningsstopp till programmet i höst.

Målet är att åter starta estetiska programmet läsåret därefter. Beslutet berör inte befintliga elever i årskurs 1 och 2.

Skolan har ansträngt sig extra för att försöka rekrytera elever till estetprogrammet men intresset har trots det varit svalt. Endast fem personer sökte i första hand.

– Kanske beror det på att arbetsmarknaden under pandemin är dyster för personer som arbetar inom den kulturella sfären. Vi ser samma trend kring estetprogrammet i andra städer som vi samarbetar med, säger förvaltningschef Linda Lindahl.

– Ett annat möjligt skäl kan vara coronarelaterat. Det har inte gått att visa upp verksamheten i lika stor utsträckning som vanligt. Bland annat brukar Esteterna ha shower som på ett tydligt sätt visar vad man lär sig på programmet, säger Daniel Hellström, rektor på Westerlundska gymnasiet.

Fullt utbud 2022/2023

De fem elever som ansökte i första hand erbjuds plats på estetprogrammet i Västerås i ett samarbete mellan städerna. Eleverna har naturligtvis också möjlighet att söka andra program på WGY, om de vill gå gymnasiet i Enköping.

Under onsdagens sammanträde beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden också om programutbudet på WGY inför läsåret 2022/2023. Beslutet blev att programutbudet ska vara detsamma som nu, inklusive estetiska programmet med inriktning musik.

Enköping