Filmversion av infokvällen

publicerad:

Här hittar du filmen från vår livesända informationskväll den 14 oktober. Informationen riktar sig till elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare.

Frågor och svar

Mitt barn behöver studiestöd. Är det något vi behöver ansöka om?

Nej. Detta tar eleven upp med sin mentor vid skolstart. Vi har en rad digitala hjälpmedel som alla våra elever har tillgång till. Till exempel inlästa läromedel, verktyg för att få text uppläst, översatt till annat språk, diktering med mera. Lärarna kan göra anpassningar i klassrummet och sen finns även våra läs- och skrivstudios med specialpedagoger att få stöd av.

Mellan vilka tider går man i skolan om dagarna?

8:45-16.00 är det vanliga. På torsdagar börjar alla 09.15 på grund av att vi erbjuder alla elever ”frukostmatte” klockan 07:45-09:00.

När ska man ansöka till er?

Det preliminära valet ska göras senast den 11 februari.

Hur vet man hur svårt det är att komma in på olika program?

Man kan självklart titta på antagningssiffrorna från föregående år, men vi råder alla att söka det de helst vill läsa hos oss. Om vi ser att det är ett stort intresse för ett program ser vi över möjligheterna att starta ytterligare en klass på programmet.

Är matten svår på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet?

Den första kursen i matematik är likadan på alla program. Det är bara tempot som är annorlunda. Eleverna på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet läser den dubbelt så snabbt som övriga program. På yrkesprogrammen och estetiska programmet läser man en kurs i matematik. På samhäll och ekonomi minst två kurser och på natur och teknik minst tre kurser. De som tycker att matematik är roligt har möjlighet att läsa ända upp till sex kurser på teknik och natur. För att hinna med fler kurser behöver man därför läsa i lite snabbare takt.

Finns det ett program som heter Samhäll Ekonomi?

Nej det finns Samhällsvetenskapsprogrammet med tre inriktningar och Ekonomiprogrammet med två inriktningar. Westerlundska gymnasiet erbjuder båda programmen och alla inriktningarna.

Här kan man läsa om alla våra program: https://enkoping.se/underwebbar/westerlundska-gymnasiet/jag-vill-bli-elev/vara-program.html

Vad är för speciellt med Samhällsvetenskapsprogrammets mediainriktning?

Här kan man jämföra poängplanerna för de tre olika inriktningarna på Samhällsvetenskapsprogrammet: https://enkoping.se/underwebbar/westerlundska-gymnasiet/jag-vill-bli-elev/vara-program/samhallsvetenskap/poangplan.html

Hur väljer man inriktning på ett program?

Under årskurs 1 får man prova på de olika inriktningarna på programmet och sen görs valet inför årskurs 2. Inriktningarna har ibland ett begränsat antal platser och då avgör betygen vilka som får platserna.

Har ni kinesiska som modernt språk?

Nej, det har vi tyvärr inte.

Kan man välja kurser inom humaniora även om man går en naturvetenskaplig inriktning?

Ja, inom det individuella valet.

Måste man gå ett specifikt program för att starta UF-företag?

Man kan läsa UF på alla nationella program. Ett antal elever på IM och särskolan har också gjort det vid några tillfällen.

Vad är skillnaden mellan NIU och LIU?

NIU – Nationellt godkänd idrottsutbildning, för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. Westerlundska gymnasiet erbjuder NIU fotboll.

LIU - Lokal idrottsutbildning. Westerlundska gymnasiets lokala idrottsutbildning passar dig som är aktiv i en förening och vill kombinera dina gymnasiestudier med handboll, ishockey eller fotboll. På LIU går du ett vanligt gymnasieprogram men får hjälp av skolan att skapa förutsättningar för träning.

Läs mer här: https://enkoping.se/underwebbar/westerlundska-gymnasiet/jag-vill-bli-elev/vara-idrottsutbildningar.html

Hur många elever tas in på NIU/läsår?

Cirka 10 stycken.

Jag undrar om man måste ansöka till både ett program och idrott när man vill gå LIU? Eller hur går det till?

Ja, du söker programmet som vanligt och idrotten på en särskild blankett. Här kan man läsa mer om hur man ansöker till LIU: https://enkoping.se/underwebbar/westerlundska-gymnasiet/jag-vill-bli-elev/vara-idrottsutbildningar.html

Är det mindre plugg på yrkesprogrammen?

Det är inte mindre plugg, men det är annorlunda plugg. Mer fokus på praktiska karaktärsämnen – men man läser fortfarande teoretiska ämnen.

Jag har hört talas om att man kan bli utbytesstudent, hur får man chansen till det?

Elever som går på Samhäll, Natur eller Ekonomi kan söka att läsa årskurs 2 på Svenska skolan i Madrid, Paris, London eller Costa del Sol. Vi har en plats per ort och man söker under sitt första läsår på skolan. Våra studie- och yrkesvägledare informerar de elever som har denna möjlighet.

Om man går ett utbytesår i tvåan bor man då med en värdfamilj eller är skolan mer som ett internat?

Man bor hos en värdfamilj om man söker till de svenska skolor vi har ett samarbete med.

Kan man läsa Ekonomiprogrammet med juridikinriktning hos er?

Ja

Är det något hinder att gå Restaurang- och livsmedelsprogammet om man är allergisk mot tex ägg?

Om man är allergisk och inte kan äta ägg är det möjligt att gå på programmet. Är personen så allergisk att den inte kan hantera ägg då är det i princip omöjligt. Ägg ingår i mycket av det eleverna lär sig att göra som tex majonnäs, bakverk och panering.

Om man går Barn och fritid finns det möjlighet att sedan vidareutbilda sig till högstadielärare?

I stort sett inga problem, men det beror lite på vilka ämnen eleven vill bli ämneslärare i. Om eleven vill bli lärare i geografi och svenska är det inga problem då det krävs grundläggande behörighetskurser för högskolestudier och matematik 2. Är det så att det finns en önskan om att få bli matematiklärare är behörighetskravet matematik 4 och då kan eleven läsa in de kurser som saknas (matematik 3 och matematik 4) på Komvux.

Är Vård- och omsorgsprogrammet ett högskoleförberedande program?

Nej, det är ett yrkesprogram, men genom smarta val inom det individuella valet så kan man få både yrkesexamen och bli behörig till högskola. Detta erbjuder vi på alla våra yrkesprogram.

Går det att kombinera Handels- och administrationsprogrammet med estetinriktning?

Nej, men man kan välja estetiska kurser inom det individuella valet.