Första beslutet på vägen mot nytt gymnasium

publicerad:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt möte den 11 september tagit det första beslutet på vägen mot en ny gymnasieskola i Enköping.

- Det här är ett högtidligt tillfälle. De flesta av Enköpings gymnasieelever går i vår egen skola och därför är det viktigt att det här blir en satsning för hela Enköping, säger nämndens vice ordförande Solweig Eklund (S).

Beslut baserat på utredning

Sedan år 2016 har det utretts hur man ska ersätta Westerlundska gymnasiets föråldrade och för trånga lokaler. Den upphandlade arkitektbyrån White genomförde en grundlig förstudie som blev färdig före sommaren i år. I förstudien föreslås ett kunskapskvarter i flera byggnader som ska placeras intill dagens gymnasieskola. Förstudien har legat till grund för beslutet att gå vidare som nu har tagits av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Stor investering

- Det här är ett stort beslut eftersom det handlar om en framtida investering på omkring en halv miljard kronor. Det kommer att krävas en tät dialog med vårt fastighetskontor för att vi ska få fram ett bra underlag. Vi har hittat en bra modell för samarbete som vi har använt kring badhuset så jag är säker på att det kommer att gå bra nu också, säger nämndordförande Mats Flodin (M).

Frågan går vidare till tekniska nämnden

Beslutet lyder mer formellt så att nämnden beställer av tekniska nämnden framtagandet av en programhandling för nytt gymnasium med plats för 1 600 elever. Tekniska nämnden tar ställning till frågan den 25 september. Om den säger ja innebär det att man går vidare under cirka nio månaders tid med en programhandling som ska visa mer i detalj hur ett nytt kunskapskvarter ska se ut och vad det ska innehålla.

Vuxenutbildningen inte längre med

- Under förstudien ingick vuxenutbildningen i Kunskapskvarteret. Senare under projektet såg vi att det blir dyrt att flytta ihop den med gymnasiet i det här skedet, eftersom den idag har billiga lokaler. Därför går vi vidare med ett förslag där vi enbart beställer ett nytt gymnasium. Men med goda möjligheter till samverkan med andra aktiviteter inom kultur, idrott och möten, säger förvaltningschef Frank Stoor.

Vad händer nu?

Om tekniska nämnden säger ja den 25 september ska programhandlingen göras färdig senast i maj 2020. Därefter blir gymnasieprojektet föremål för beslut i flera politiska instanser innan man går in i en konkret planerings- och byggnationsfas. Som tidigast kan de nya lokalerna stå färdiga år 2023.

Bifogat på denna sida finns förstudien i sin helhet:

https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/gymnasieskola.html