Arkitektbesök markerar start för nytt gymnasium

publicerad:

I veckan var arkitekter från byrån White på besök på Westerlundska gymnasiet. De ska göra en förstudie för en helt ny gymnasieskola i Enköping.

Westerlundska gymnasiets lokaler är gamla och det har länge talats om att ersätta dem med nybyggda lokaler. Nu har Enköpings kommun upphandlat arkitektbyrån White som ska göra en förstudie.

Förstudien är första steget i ett byggprojekt och ska ge svar bland annat på var en ny gymnasieskola kan placeras, hur den ska se ut och vilka aktiviteter som ska rymmas där.

Whites arkitekter besökte Westerlundska gymnasiet för att bilda sig en grundlig uppfattning om dagens lokaler samt för att träffa personal och elever. ​

I slutet av mars ska förstudien vara färdig. Innan dess kommer många berörda att göras delaktiga i arbetet, bland annat genom workshops och arbetsgrupper.

Efter förstudien behövs det politiska beslut i flera av kommunens organ för att arbetet ska kunna gå vidare till mer konkreta faser. En ny gymnasieskola kan som tidigast stå färdig om 4-5 år.

Arkitekter från White ska göra en förstudie för ny gymnasieskola i Enköping. Foto: Maja Geffen