Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men förbereder dig även för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

På naturvetenskapsprogram är vår ledstjärna kreativitet. Vi samarbetar över ämnesgränser och gör många spännande experiment. Självklart hjälper vi dig att utveckla din studieteknik.

En naturlig samlingspunkt

Det mesta av undervisningen sker i programmets egna lokaler där torget är en naturlig samlingspunkt. Här hjälper eleverna varandra med sina skolarbeten och du har möjlighet att få extra hjälp av lärarna som alltid finns nära till hands.

Stövlarna på

I årskurs 2 reser vi till Västkusten för att studera marinbiologi. Det är ett av de många uppskattade studiebesök som eleverna på naturvetenskapsprogrammet gör under sin gymnasietid.

Programfördjupning

Som programfördjupning på naturvetenskapliga programmet erbjuds bland annat naturvetenskaplig specialisering, engelska 7, matematik 4-5 och entreprenörskap (Ung företagsamhet).

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun