Våra introduktionsprogram

Preparandutbildning

För dig som är studiemotiverad och vill gå på ett nationellt program, men saknar behörighet (i enstaka ämne) och har möjlighet att bli färdig snabbt, senast inom ett år. Du som enbart är behörig för ett yrkesprogram, men vill läsa ett studieförberedande program kan läsa här.

Individuellt alternativ

För dig som vill komplettera kurser från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller som en väg ut i arbetslivet. Du studerar i din egen takt och vi utgår från dina egna förutsättningar. Här kan du läsa i upp till tre år, men målsättningen är att du ska vidare innan dess.

Programinriktat individuellt val

Inriktat mot ett nationellt yrkesprogram och syftar till att du så snart som möjligt ska kunna antas till aktuellt program genom att du samtidigt läser de ämnet du saknar för att vara behörig.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar de betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller fungerar som ett led mot studier på yrkesprogram.

Språkintroduktion

För dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Du läser mycket svenska men kan även läsa andra ämnen.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun