Skolskjuts och skolkort

Är du antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med skolskjuts. Där det inte går skolskjuts får du ansöka om UL-skolkort.

Då blir du beviljad UL-skolkort

Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs ska ansöka om ett UL-skolkort. För att bli beviljad ett UL-skolkort krävs att:

  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är under 20 år
  • Du ej har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvis boende, man kan inte få busskort för växelvis boende.

Ansök om UL-skolkort

Fyll i blanketten på kommunens webbplats för att göra din ansökan

Vi har upptäckt problem med att fylla i och spara blanketten i webbläsaren Google Chrome. Prova därför gärna webbläsaren Internet Explorer. Fungerar inte det heller kan du även skicka blanketten via post eller ta en skärmdump på din ansökan och maila den till oss.

Skicka blanketten via e-mail till skolbusskort.wgy@enkoping.se eller via post till: Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2, 749 49 Enköping.

Beslut

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Trasigt eller borttappad kort anmäls hos UL på deras hemsida.

Vanliga frågor och svar

När går bussarna?

Turlistor på kommunens webbplats

Är bussen försenad?

När bussen är försenad mer än 20 minuter eller inställd kan du få ett meddelande via sms. Du behöver göra en ny anmälan inför varje läsår.

Anmäl dig till sms-tjänst

Är bussen inställd?

Skolan informerar om de inställda bussarna via en nyhet på hemsidan. Är du under 18 år är din vårdnadshavare ansvarig för dig om skolskjutsen ställs in.

Vem ansvarar för skolskjuts och skolkort?

Det är Bergkvarabuss som kör skolskjutsen och UL som hanterar skolkorten.

Bergkvarabuss webbplats
ULs webbplats

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun