Pedagogiskt stöd

Alla elever på Westerlundska gymnasiet har rätt till stöd för att klara sina studier. I första hand ges stöd på lektionstid av ordinarie lärare.

Du kan även få extra anpassningar i den vanliga undervisningen i olika ämnen i samråd med mentor, undervisande lärare och specialpedagog. Det kan vara läromedel att läsa och lyssna till, assisterande teknik som utökade stavningsprogram eller talsyntes. Du erbjuds olika redovisningsformer till exempel att komplettera skriftliga prov muntligt. Andra anpassningar kan vara att få förlängd tid vid redovisningar.

På Westerlundska gymnasiet har du också möjlighet att få särskilt stöd. Vi i arbetslaget Pedagogiskt stöd finns här för att i största möjliga utsträckning hjälpa dig att få det stöd du känner att just du behöver för att lyckas i dina studier. Det kan handla om planering, struktur, studieteknik och/eller att utveckla dina kunskaper och förmågor inom olika ämnen.

Skolan har tre studior där du kan få handledning och stöd i olika skolämnen. Studio Fenix ger stöd för dig inom autismspektrumtillstånd. Våra studior erbjuder en lugn miljö för dig som behöver arbeta extra med stöd av lärare och specialpedagoger.

Lokaler

C-Studion finns i sal C103, D-Studion finns i sal D205 och Studio Fenix finns i D204.

Personal

Studio C

Lotta Sainio, specialpedagog

Studio D

Mats Bergqvist, specialpedagog
Ninni Bremfors, pedagogisk assistent
Kerstin Wennman, lärare i matematik
Maria Myrberg, specialpedagog

Studio Fenix

Carina Ljunqvist, specialpedagog
Linda Mahlberg, pedagogisk assistent

Ansök till studio Fenix

Ansök till Studio Fenix (blankett på kommunes webbplats)

Kontakt