Kontakt

Karta

Hitta till Komvux, Lärvux, Sfi på Korsängsgatan 12.

 

Expedition / reception Komvux

Korsängsgatan 12, hus B.

Ordinarie öppettider på Komvux: måndag - fredag klockan 7.30 - 12.30, idag 19 december stänger receptionen klockan 9.30 på grund av sjukdom!

0171 - 62 50 00 (Kontaktcenter)
0171 - 370 68 (fax)

Postadress: Komvux, Box 921, 745 25 Enköping

Gemensamma e-postadresser

Anmäla frånvaro, sjukanmälan: franvaro.komvux@enkoping.se

Fråga om CSN: csn.komvux@enkoping.se

Fråga om studieintyg, betyg med mera: expedition.komvux@enkoping.se

Fråga studie- och yrkesvägledare: syv.komvux@enkoping.se

Antagningsenheten: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Skolledning för vuxenutbildningen

Verksamhetschef vuxenutbildningen
Viveca Ehrning
viveca.ehrning@enkoping.se
0171-62 50 13

Rektor Komvux
Lena Örn
lena.orn@enkoping.se
0171-62 54 03

Administration

Assistent
Nettan Mäkisalo
csn.komvux@enkoping.se
0171-62 50 00

Ekonom/administratör
Kerstin Johansson
kerstin.johansson@enkoping.se
0171-62 50 00

Informatör
Nina Ahlström
nina.ahlstrom@enkoping.se
0171- 62 50 00

Administrativ assistent
Susanne Eriksson
susanne.eriksson@enkoping.se
0171- 62 50 00

Receptionist
Annika Alsterlund
expedition.komvux@enkoping.se
0171-62 50 00

Vaktmästare
Timo Saukkila
timo.saukkila@enkoping.se
0171-62 50 00

Studievägledare

Studievägledarna har en gemensam e-postadress: syv.komvux@enkoping.se och ett gemensamt telefonnummer 0171-62 72 50 som är öppet under telefontiderna:

  • måndag klockan 11-12
  • tisdag klockan 13.15-14.15
  • torsdag klockan 11-12

Studie- och yrkesvägledare Ann-Charlotte Sellin, Petra Palm och Ulrika Thilén

Kontaktvägar till studievägledare

Lärare på Sfi

Anita Varga
anita.varga@enkoping.se

Anna-Karin Ahlberg
anna-karin.ahlberg@enkoping.se

Annica Trollberg
annica.trollberg@enkoping.se

Charlotta Söderberg
charlotta.soderberg@enkoping.se

Christina Pettersson
christina.pettersson@enkoping.se

Edin Mehic
edin.mehic@enkoping.se

Jenny Wibrell
jenny.wibrell@enkoping.se

Johan Lövgren
johan.lovgren@enkoping.se

Johanna Lann
johanna.lann@enkoping.se

Laila Hellsten
laila.hellsten@enkoping.se

Linnea Gramfält
linnea.gramfalt@enkoping.se

Maria Christensen
maria.christensen@enkoping.se

Ulrika Lundqvist
ulrika.lundqvist@enkoping.se

Lärare på grundläggande och gymnasiala kurser

Dan Viberg
dan.viberg@enkoping.se

Daniel Hammarstedt
daniel.hammarstedt@enkoping.se

Helena Berglinn
helena.berglinn@enkoping.se

Irja Munkhammar
irja.munkhammar@enkoping.se

Karin Levemyr
karin.levemyr@enkoping.se

Maria Lindgren
maria.lindgren.a@enkoping.se

Marie Hedenskog
marie.hedenskog@enkoping.se

Per-Arne Nygren
per-arne.nygren@enkoping.se

Päivikki Kahakorpi
paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Lärare på Lärvux

Dan Viberg
dan.viberg@enkoping.se

Ann Frederiksen
ann.frederiksen@enkoping.se

Speciallärare

Dan Viberg
dan.viberg@enkoping.se

Anmäl frånvaro/sjukanmäl

Telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Anmäl varje dag som du inte kan komma till skolan. Detta gör du antingen via e-post eller via telefon. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Ordinarie öppettider i receptionen: måndag - fredag klockan 7.30 - 12.30.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Synpunkter eller klagomål

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Komvux. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

Överklaga ett beslut

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev kan överklaga vissa beslut. På Överklagandenämndens webbplats kan du läsa om vilka beslut iinom vuxenutbildningen som kan överklagas.

Överklagandenämndens webbplats

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04