Prövning i sva

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Grundläggande sva

Delkurs 2, 3 och 4

Uppgifter, tid och plats

När du har lämnat in anmälan om att göra prövning och betalat avgiften, tar du kontakt med läraren. Då berättar läraren om tid, plats och mer information om uppgifterna du ska göra.

Länk till Skolverkets information om innehåll och krav

Prövning i Grundläggande sva (svenska som andraspråk)
Prövningen består både av hemuppgifter och ett provtillfälle. Vid provtillfället ska du läsa, skriva och samtala.

Prövningen består av tre obligatoriska moment: läsa, skriva och tala.

Betyget grundas på hela prövningen och du måste klara alla delar av betyget. Du måste få godkänt på läsa, skriva och tala, för att få godkänt betyg.

Prövningen har lite olika innehåll beroende på om du prövar delkurs 2, 3 eller 4. Till exempel läser man olika böcker på de olika delkurserna. Men alla delkurser har läsa, skriva och tala som obligatoriska moment i prövningen.

Läsa
Läraren ger dig en bok du ska läsa hemma. Du ska svara på frågor till boken. Senare ska du skriva en bokrecension, samt ha samtal med läraren om boken.

Skriva
Innan provet ska du skriva och lämna in tre texter:

  • En sammanfattning
  • En argumenterande text (med källhänvisning)
  • En bokrecension

På provet ska du skriva en text:

  • En resonerande text (med källhänvisning)

Alla texter skickas till Urkund för kontroll av plagiat/fusk. Om misstänkt plagiat upptäcks i någon av deluppgifterna får du inte betyg. Misstänkt plagiat = underkänt.

  • Tänk på
  • Alla texter måste ha en bra struktur, följa genren i fråga och hålla en språklig nivå som gör att texten till största del är begriplig.
  • Använd inte slang och förkortningar när du skriver.
  • Undvik upprepningar.
  • Läs noga igenom dina texter och bearbeta dem några gånger innan du lämnar in dem.

Tala
Innan provet ska du spela in en videofilm där du gör en muntlig presentation.

Vid provtillfället ska du ha samtal med läraren om boken du har läst, och besvara frågor som läraren ställer.

Prövning - SVA1 och SVA2

En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd.

Tid och plats för prövning samt mer detaljerad information om prövningens innehåll
meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs.

Länk till Skolverkets mål och kunskapskrav för SVA1 och SVA2

För att klara prövningen och få kursbetyget måste du få minst godkänt resultat (betyget E) i prövningens samtliga delar. Det innebär att du måste klara alla uppgifter och prov som ingår i prövningen.

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller både inlämningsuppgifter och prov på plats vid 2-3 olika tillfällen. Innehållet skiljer sig åt beroende på om du gör prövningen i SVA1 eller i SVA2.

Nationella provet ingår i prövningen i kursen SVA1.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook