Prövning i engelska

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Grundläggande engelska

Tid och plats för prövning, samt detaljerad information om prövningens innehåll meddelas av
ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

Länk till Skolverkets mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Prövningen består av fyra delar: läsförståelse, skriva, tala och höra.

Betyget grundas på hela prövningen och tre av fyra delar måste ha fått betyget E för att slutbetyget
ska bli E eller högre.

Några saker att tänka på innan prövningen

 • Läs mycket engelska texter.
 • Öva på att skriva grammatiskt korrekt.
 • Öva på att tala engelska.
 • Lyssna på engelska.
 • Kom väl förberedd, det vill säga att du studerat mycket hemma innan.

Prövning - Engelska 5

Tid och plats för prövning, inlämningar av deluppgifter samt detaljerad information om
prövningens innehåll meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits
och avgiften betalats.

Länk till Skolverkets mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav från Engelska 5. Prövningen består av två delar som båda är obligatoriska, en skriftlig del och en muntlig del.

Betyget grundas på hela prövningen och samtliga delar måste ha fått minst betyget E för att
slutbetyget ska bli minst E eller ett högre betyg på betygsskalan.

Skriftlig del

Den skriftliga delen är i sin tur uppdelad och innehåller följande deluppgifter:

 • Book review.
 • Summary-response paper.
 • Reading/listening comprehension.

Kom ihåg att samtliga delar av prövningen kommer att skickas till tjänsten Urkund för analys.
Om misstänkt plagiat upptäcks i någon av deluppgifterna kommer det att resultera i en
underkänd prövning.

Några saker att tänka på inför den skriftliga delen

 • Planera ditt skrivande så att texten får struktur. Håll dig till ämnet och se till att du har
  en inledning och en avslutning.
 • Använd inte slang och förkortningar.
 • Försök variera språket, undvik upprepningar.
 • Läs noga igenom dina texter innan du lämnar in dem.

Muntlig del

Den muntliga delen är även den uppdelad och innehåller följande deluppgifter:

 • Redovisning av två tidningsartiklar.
 • Ett kort anförande på ungefär 5 minuter.

Några saker att tänka på inför den muntliga delen

 • Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen (utskrivna om de är digitala).
 • Välj längre artiklar. Det är okej att välja både artiklar från nätet och från tidningar (så
  länge de är på engelska). Tänk att artiklarna för vara runt 400-1000 ord långa,
  alternativt en halvsida eller mer från en dagstidning.
 • Läs in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen.
 • Var förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna.
 • Ämnet i ditt anförande måste ha anknytning till en del av världen där engelska
  används.
 • Anförandet ska innehålla en presentation av ämnet och en kommentar till ämnet, t ex
  värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter.
 • Du får gärna använda stödord men du får inte läsa innantill.