Prövningsinformation

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Ämnesinformation

Fler ämnesinformationer kommer.

Engelska 5PDF (pdf, 45 kB)

Engelska 6PDF (pdf, 23 kB)

Matematik 1 - 5PDF (pdf, 119 kB)


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04