Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller vill höja ditt betyg på en betygssatt kurs, kan du göra en särskild prövning.

Särskild prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Komvux i Enköping erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud.

Du kan inte få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du gör en prövning.

Om du studerar på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen. Vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

Komvux bestämmelser om särskild prövningPDF (pdf, 214 kB)

Anmälan

Anmälningsblankett och information om betalning med mera finns att få i receptionen på Komvux. Skicka e-post till expedition.komvux@enkoping.se

Anmälningsblankett särskild prövning

Det är den som ska prövas som har ansvar för att ta kontakt med anvisad lärare för ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen.

Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under höstterminen: 31 augusti.
Du kan anmäla dig mellan den 1 augusti och den 31 augusti.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under vårterminen: 31 januari.
Du kan anmäla dig mellan den 1 januari och den 31 januari.

Det är begränsat antal platser per ämne, så anmäl dig i god tid!

Prövningen äger sedan rum enligt överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Kostnad

Prövningen är avgiftsfri för dig som läst aktuell kurs inom den kommunala vuxenutbildningen och fått betyget IG/F. Du kan inte göra prövning i en kurs som du samtidigt läser kursen på Komvux.

I övrigt är avgiften för prövning 500 kronor per kurs.

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3 Enköpings kommun, Komvux

Ange att det gäller prövning samt ditt namn.

Betalning ska ske före sista anmälningsdag. Avgiften återbetalas inte.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig.

Vi skickar in betyg till antagningens betygsdatabas ett par dagar före sista kompletteringsdag.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04