Kurslitteratur på Komvux

På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. Här ser du vilka böcker du ska köpa, när du studerar på Komvux i Enköping.

Grundläggande engelska

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Delkurs 1 och 2
Watchyn-Jones: Connect 1. Textbook med digital del samt Workbook 1. ISBN: 978-91-44-10596-3

Delkurs 3 och 4
Watchyn-Jones: Connect 2. Textbook med digital del samt Workbook 1 och 2. ISBN: 978-91-44-10634-2

Grundläggande matematik

I samband med kursstarten får du göra ett nivåtest för att avgöra vilken av delkurserna du ska börja på. Köp alltså ingen bok innan du gjort nivåtestet.

Delkurs 1 och 2
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN: 9789140696175

Delkurs 3
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN: 9789140696892

Delkurs 4
Danielsson med flera: CordaNova delkurs 4, elevbok, ISBN: 9789140696908

Grundläggande svenska och

Grundläggande svenska som andraspråk

Asker: Grundhjulet (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-2798-2

Holm, Asker: Grundhjulet – Övningsbok i grammatik (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-3346-4

Under kursens gång: En skönlitterär bok i samråd med läraren (pocket cirka 100kr)

Engelska 5

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121014

Lundfall med flera: Blueprint A Version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121021

Michael Eyre: Online Grammar 1 Elevlicens – Digitalt, ISBN: 9789144093659

F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Engelska 6

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Kursbok, ISBN: 9789147121076

Lundfall med flera: Blueprint B version 3.0 Facit, ISBN: 9789147121083

Michael Eyre: Online Grammar 1 Elevlicens – Digitalt, ISBN: 9789144093659

George Orwell: Animal Farm, valfri upplaga på engelska (så länge texten är i originalversion och inte förkortad/förenklad)

Matematik 1a

Alfredsson med flera: Matematik 5000 1a, ISBN: 978-91-27-42156-1

Matematik 1b/1c

Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1C Vux, ISBN: 9789152317310

Matematik 2a

Alfredsson med flera: Matematik 5000 2a, ISBN 978-91-27-42363-3

Matematik 2b/2c

Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c Vux, ISBN: 9789152319055

Naturkunskap 1b

Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, ISBN: 9789152309001

Naturkunskap 2

Lundegård med flera: Naturkunskap 2, ISBN: 9789152320778

Svenska som andraspråk 1

Markstedt och Löwenhielm: Svenska impulser 1 SVA, ISBN: 978-91-523-4572-6

Under kursens gång: En skönlitterär bok som bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

Svenska som andraspråk 2

BRUS handboken, andra upplagan ISBN: 9789127423794

Under kursens gång: En skönlitterär bok som bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook