Svenska

Du kan studera svenska på två nivåer. En grundläggande nivå för dig som inte har betyg i svenska från grundskolan. En gymnasial nivå för dig som saknar betyg i en eller flera kurser i svenska från gymnasiet.

Allmän info om kurserna

Svenska kan du läsa på två olika sätt:

  1. lärarledda kurser på plats i våra lokaler på Komvux
  2. genom självstudier på distans. Läs mer om distansstudier.

Kurser på gymnasienivå finns bara som distanskurser.

Här nedan ser du information om de lärarledda kurserna på Komvux.

Grundläggande svenska, 700 poäng

För dig som vill förbättra, fördjupa eller skaffa kunskaper i svenska motsvarande högstadiets nivå. Du får träna på främst språkriktighet, skrivande och lästeknik. Grammatik och viss litteraturkunskap ingår. Kursen består av fyra delkurser.

Mer information på Skolverkets webbsida

Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Grundläggande svenska på Komvux:
Lengqvist med flera: Svenska för vuxna - handbok, ISBN: 9789121178720

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna – arbetsbok, ISBN: 9789121178713

Ansök till kursen


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04