Övriga kurser, med lektioner i klassrum, i annan kommun

Behöver du läsa andra kurser med lektioner än det som finns i kursutbudet? Det finns möjlighet att söka till vuxenutbildningen i en annan kommun, till exempel i Uppsala eller Västerås.

Ansökan till en annan kommun

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun och vill studera i en annan kommun måste lämna ansökan via Komvux i Enköping för beslut.

Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun, du kan inte söka till en privat anordnare.

* Ansök på ansökningsformulär/webbansökan i den kommun som anordnar utbildningen. Skriv ut ansökan.

Lämna ansökan, kopior på betyg, personligt brev om varför du söker studier i annan kommun samt kopia av körkort (om du söker en förarutbildning) till Antagningsenheten Komvux Enköping, Box 921, 745 25 Enköping.
E-post: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Du behöver lämna ansökan till Komvux i Enköping senast tre veckor före ansökningstidens utgång för att vi säkert ska hinna handlägga den och skicka den till den andra kommunen.

När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om Enköpings kommun står för utbildningskostnaden.

Sedan skickar vi din ansökan till den andra kommunen. Det är de som ansvarar för att göra antagningen till utbildningen. De kommer sedan att meddela dig om du har antagits till utbildningen.

Kurser i Västerås

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå i Västerås

Kurser i Uppsala

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå i Uppsala


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04