Praktisk trädgårds­utbildning

Vill du ha ett yrke där du får vara ute i naturen och arbeta med kroppen? Då är vår praktiska trädgårdsutbildning något för dig.

Info om utbildningen

Utbildningen är skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Det är vuxenutbildningen som ordnar utbildningen i samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping. Utbildningen är på gymnasienivå, men undervisningen kommer att vara i Yrkeshögskolans lokaler på Linbanegatan och ute i närområdet, bland annat i Vallby.

Utbildningen pågår som heltidsstudier i 50 veckor och den innehåller 1000 poäng. Inom vuxenutbildningen sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov.

Lektionerna pågår cirka 4 dagar per vecka och 1 dag för självstudier.

Du betalar själv för kurslitteraturen, men utbildningen är gratis. Du behöver ha kläder för utomhusarbete. Om du behöver ekonomiskt stöd, kan du söka studiebidrag och lån från CSN.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du chans att göra minst 9 veckors praktik i utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta på olika arbetsplatser och du skapar nätverk inom branschen. Du får under praktiken möjlighet att få öva flera av utbildningsmomenten i verklig arbetsmiljö. Praktiken är fördelad över studieperioden.

Möjliga yrken efter utbildningen:

 • Parkarbetare
 • Kyrkogårdsarbetare
 • Växtbutiksbiträde: inriktning plantskoleväxter
 • Trädgårdsarbetare: inriktning skötsel och anläggning
 • Plantskolearbetare
 • Maskinförare: inriktning trädgårdsmaskiner
 • Fastighetsskötare: inriktning uteskötsel
 • Anläggningsarbetare: inriktning växthantering

Start

7 september 2020

Ansökan är stängd.

Om du har frågor, kontakta våra studievägledare.

Kontaktuppgifter studievägledarna


Det här behöver du bifoga i din ansökan

 • Kopior av betyg, som styrker att du har rätt förkunskaper: betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande/grundskolenivå. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
 • Kopior av ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar inom branschen.

Du kan fylla i ansökan digitalt och mejla den till antagningsenheten.vux@enkoping.se

Du kan även lämna din ansökan i receptionen hos Komvux på Korsängsgatan 12 i Enköping eller posta den till Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping.

Om du bor i en annan kommun

Om du vill ansöka till den här utbildningen, så fyller du i vår ansökningsblankett. Sedan lämnar du den med bifogade dokument till Komvux i din hemkommun, för beslut.

Det här behöver du bifoga till din ansökan:

 • Godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper. Olika utbildningar har olika förkunskapskrav. Om du inte har
  betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
 • Ett personligt brev där du berättar om varför du söker utbildningen. Har du någon erfarenhet inom yrket?
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.

Tänk på att antagningsenheten i din hemkommun behöver ha din ansökan minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och sedan skicka den till Enköpings kommun.

Vad händer med din ansökan?

När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om du blir antagen till utbildningen. Om många söker till utbildningen, måste antagningsenheten göra ett urval. Vuxenutbildningens uppdrag är att prioritera de med kort tidigare utbildning. Antagningen görs i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108). Du kommer att få meddelande via e-post om du blir antagen till utbildningen eller inte.

Mer information

Boka gärna ett besök hos en studievägledare på Komvux i Enköping för mer information om yrkesutbildningen.

Kontaktuppgifter studievägledarna