Kurser och utbildningar

Inom vuxenutbildningen kan du läsa olika kurser och utbildningar. På vissa kurser kan du välja om du vill läsa lärarledda lektioner på dagtid eller självstudier på distans.

I menyn ser du olika typer av studier:

  • Kurser i Enköping. För dig som vill ha lektioner med lärare, på Komvux på Korsängsgatan 12.
  • Distanskurser. Om du arbetar och samtidigt vill studera på distans, som är självstudier där du inte har några fysiska lektioner.
  • Yrkesutbildningar i Enköping. Det finns tre yrkesutbildningar med lektioner i Enköping.
  • Yrkesutbildningar distans. Vi startar två yrkesutbildningar på distans med självstudier några gånger per år. Om du vill läsa en annan yrkesutbildning på distans, kan du söka den via en annan kommun. Läs mer under rubriken "Kurser och utbildningar i annan kommun."
  • Kurser och utbildningar i annan kommun. Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte finns i Enköping, kan du söka den i en annan kommun. Det finns även yrkesutbildningar på distans via andra kommuner.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook