Studierummet och Studion

På Komvux kan du få stöd med handledning och strukturering. Dels i Studierummet, dels i Studion.

Studierummet - sal B421

I Studierummet kan du få handledning och stöd av lärare på Komvux.

Schema med tider och lärare i studierummetPDF (pdf, 33 kB)

Under övrig tid kan du själv välja att sitta i Studierummet för att studera i en tyst och lugn miljö.

Studion - sal B419

I Studion finns plats för dig som har behov av särskilt stöd i undervisningen.

Du får en individuell utvecklingsplan. Denna följs upp med regelbundna utvärderingar för att stämma mot målen. Du får möjlighet till enskild handledning efter behov. Specialpedagogen i Studion har regelbunden kontakt med dina ordinarie lärare så du får en helhet i din utbildning. Intagning sker efter överenskommelse mellan den studerande, ordinarie lärare i ämnet och specialpedagogen i Studion.

Studion finns i sal B419 på plan 4 i B-huset. Där träffar du specialpedagogen Dan Viberg.

Telefonnummer: 0171-62 59 15

Välkommen!

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04