Schema Komvux

I vårt schemaprogram ser du dina lektioner.

Hjälp i schemat

I listen högst upp kan du göra val. Du kan välja om du vill se ett schema för en grupp, en lärare eller en sal.  

Klicka på pilen vid Grupp och välj din grupp/kurs.

nya schemat


Under Vecka väljer du vilken vecka som du vill se. Om du inte väljer vecka, så visas schemat för aktuell vecka. Tänk på att numreringen går från vecka 1 till vecka 52, så vecka 1 är överst.

Schemat i mobilen

När du tittar på schemat i mobilen, behöver du klicka på pilen (som är inringad nedan) för att få menyn så du ser Lärare, Grupp och Sal.  

nya schemat i mobilen


Grupper/kurser SFI

Det är viktigt att du vet vad din grupp heter, när du vill titta på ditt schema.

Nya elever

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Alfa

1A1

2B1

 3C1

Start

1B1

2B2

3C2


1B2

2B3

3D12C1

3D22C2

3D3

Vilken studieväg som du ska följa, beror på din tidigare skolbakgrund och ditt mål med studierna.

Grupper/kurser Komvux

Läsåret på Komvux är indelat i fyra perioder. Höstterminens perioder heter P1 och P2. Vårterminens perioder heter P3 och P4.

Några exempel


Svenska som andraspråk 1

SVA1-P3

Matematik 1a

MAT1b-P3

Fysik 1a (pågår två perioder, både period 1och 2)

FYS1a-P1P2

Grundläggande engelska, delkurs 1

Grund1 ENG-P3

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04