Info om kursstarten

Period 5 börjar måndagen den 21 oktober. Men alla kurser har inte lektioner den dagen. Du behöver kolla vilken dag som din kurs börjar, så du inte missar första lektionen. Vi har inget gemensamt upprop. Här hittar du tiderna.

Första lektionen, period 5 - oktober

Alla lektionerna är i B-huset på Korsängsgatan 12. Salarna heter namn som börjar med B.

Meddela frånvaro till receptionen före lektionen. Kontakta även läraren för att få information om kursen och kursens första inlämningsuppgift/startuppgift.

Grundläggande engelska delkurs 1-2, måndag 21 oktober, klockan 12.45, sal B402a, Diana Alfsson, diana.alfsson@enkoping.se

Grundläggande engelska delkurs 3, tisdag 22 oktober, klockan 8.30, sal B404a, Diana Alfsson, diana.alfsson@enkoping.se

Grundläggande engelska delkurs 4, tisdag 22 oktober, klockan 10.30, sal B404a, Diana Alfsson, diana.alfsson@enkoping.se

Grundläggande matematik, tisdag 22 oktober, klockan 8.30, sal B402a, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Grundläggande svenska, torsdag 24 oktober, klockan 8.30, sal B419, Dan Viberg, dan.viberg@enkoping.se

Grundläggande svenska som andraspråk/sva delkurs 2-4, måndag 21 oktober, klockan 12.45, sal B126, Ellen Englund, ellen.englund@enkoping.se

Matematik 1a, tisdag 22 oktober, klockan 8.30, sal B402a, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 1b/1c, onsdag 23 oktober, klockan 8.30, sal B421, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2a, måndag 21 oktober, klockan 8.30, sal B421, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2b/2c, tisdag 22 oktober, klockan 8.30, sal B421, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Naturkunskap 1b, tisdag 22 oktober, klockan 12.45, sal B404a, Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Naturkunskap 2, måndag 21 oktober, klockan 8.30, sal B404a, Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, måndag 21 oktober, klockan 12.45, sal B404a, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, tisdag 22 oktober, klockan 8.30, sal B406, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Du behöver köpa böcker innan kursstart

På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. För att klara dina studier måste du ha rätt kurslitteratur redan vid kursstart.

Lista på kurslitteratur i varje kurs på Komvux

Här följer några tips om var du kan köpa begagnade eller nya böcker. 

Begagnade böcker:

  • Kolla annonser på anslagstavlan på plan 4 högst upp i Komvux-huset på Korsängsgatan12.
  • Om du har Facebook, sök på ”Köp och sälj i Enköping”.
  • Det finns även köp- och säljsidor som säljer begagnade böcker, till exempel kurslitteratur.se, campusbokhandeln.se, studentapan.se/kurslitteratur och på Blocket.

Nya böcker:

  • Gå till bokhandeln Gestbloms på Kungsgatan 18. De har de flesta av våra kursböcker på lager.
  • Beställ hos en nätbokhandel, till exempel bokus.se, adlibris.se och andra köpsidor. Tänk på att beställa i god tid!

Om du inte kan komma till skolan

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Har du frågor kring kursstarten?

En kallelse med information har skickats till din e-postadress. Kolla även i mappen för Skräppost!

Du kan skicka e-post till: expedition.komvux@enkoping.se eller komma till receptionen på plan 2.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04