Info om kursstarten

Period 2 börjar torsdagen den 19 mars. Det planerade informations-mötet den 19 mars är inställt på grund av coronaviruset.

Från och med 19 mars kommer komvux att bedriva sin undervisning på distans, efter rekommendation från regeringen. Det betyder att all undervisning kommer att ske genom vår lärplattform Teams. Du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig genom mejl. Obs - kolla även i mappen för Skräppost!

Inga lektioner på skolan, men i vissa kurser kommer kursen att starta med ett nivåtest.

Engelska 5, lärare Olof Arnell, olof.arnell@enkoping.se

Grundläggande engelska,
delkurs 1, 2, 3 och 4, lärare Diana Alfsson, diana.alfsson@enkoping.s

Grundläggande matematik,
delkurs 1, 2, 3 och 4, lärare Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Grundläggande svenska som andraspråk/sva,
delkurs 1-2, lärare Linnea Gramfält, linnea.gramfalt@enkoping.se 
delkurs 3, lärare Elisabeth Sköld Nylund, elisabeth.skold.nylund@enkoping.se
delkurs 4, lärare Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Matematik 1a, lärare Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 1b/1c, lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2a, lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2b/2c lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Naturkunskap 1b, lärare Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Naturkunskap 2, lärare Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, lärare Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, lärare Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Du behöver köpa böcker innan kursstart

På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. För att klara dina studier måste du ha rätt kurslitteratur redan vid kursstart.

Lista på kurslitteratur i varje kurs på Komvux

Här följer några tips om var du kan köpa begagnade eller nya böcker. 

Begagnade böcker:

  • Kolla annonser på anslagstavlan på plan 4 högst upp i Komvux-huset på Korsängsgatan12.
  • Om du har Facebook, sök på ”Köp och sälj i Enköping”.
  • Det finns även köp- och säljsidor som säljer begagnade böcker, till exempel kurslitteratur.se, campusbokhandeln.se, studentapan.se/kurslitteratur och på Blocket.

Nya böcker:

  • Gå till bokhandeln Gestbloms på Kungsgatan 18. De har de flesta av våra kursböcker på lager.
  • Beställ hos en nätbokhandel, till exempel bokus.se, adlibris.se och andra köpsidor. Tänk på att beställa i god tid!

Om du är sjuk

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Har du frågor kring kursstarten?

Ett antagningsbesked med information skickas ut några veckor innan kursstarten. Du får meddelandet till din e-postadress. Kolla även i mappen för Skräppost!

Om du har frågor kan du skicka e-post till: expedition.komvux@enkoping.se eller komma till receptionen på plan 2.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook