Info om kursstarten i augusti

Period 4 börjar från och med måndagen den 10 augusti. Enligt regeringens rekommendation fortsätter skolan med distansstudier, om ingen ny info kommer.

Undervisningen kommer till största delen att ske genom vår lärplattform Teams. Du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig genom mejl. Obs - kolla även i mappen för Skräppost!

I vissa kurser behöver du komma till skolan ibland. Det kan vara för att göra ett nivåtest, ha praktiska moment som laborationer eller för att skriva prov (i en liten grupp).

Mer info - veckan före kursstarten

Du kommer att få information om din kurs från läraren genom mejl. Obs - kolla även i mappen för Skräppost! Kurserna kan ha olika upplägg och olika startdagar. Men all info får du från undervisande lärare, i augusti, veckan före kursstarten. Ingen mer info kommer här.

Engelska 5, lärare Olof Arnell, olof.arnell@enkoping.se

Grundläggande engelska,
delkurs 1, 2, 3 och 4, lärare Diana Alfsson, diana.alfsson@enkoping.se

Grundläggande matematik,
delkurs 1, 2, 3 och 4, lärare Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Grundläggande svenska som andraspråk/sva,
delkurs 1, 2, 3 och 4, lärare Linnea Gramfält, linnea.gramfalt@enkoping.se

Matematik 1a, lärare Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 1b/1c, lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2a, lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2b/2c, lärare Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Naturkunskap 1b, lärare Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Naturkunskap 2, lärare Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, lärare Ulrika Lundqvist, ulrika.lundqvist@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, lärare Ulrika Lundqvist, ulrika.lundqvist@enkoping.se

Om du är sjuk

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

Har du frågor kring kursstarten?

Ett antagningsbesked med information skickas ut några veckor innan kursstarten. Du får meddelandet till din e-postadress. Kolla även i mappen för Skräppost!

Om du har frågor kan du skicka e-post till: expedition.komvux@enkoping.se eller komma till receptionen på plan 2.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook