Tillgänglighets­redogörelse

Tillgänglig­hets­redogörelse för Trädgårds­dagens webbplats

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen Trädgårdsdagen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

Problem med innehållets ordning

Hjälpmedel för syn läser webbplatsens html-kod uppifrån och ned. Det innebär att presentationsordningen blir den ordning innehållet är placerat i koden och inte den visuella ordning som css-koden bestämmer. Innehållets ordning måste därför vara logisk och spegla den visuella ordningen. På webbplatsen är den logiska ordningen i responsiv vy inte logisk gällande placering av meny och sökfunktion. Knappen för menyn och dess tillhörande menyingångar åtskiljs av sökfunktionen. Det påverkar även hur fokus sätts efter att menyn är utfälld.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med dold beskrivning för att välja språk i translatemodulen

Det finns en dold beskrivning med aria-label till fältet för att välja språk i Google translatemodulen. För en användare med en användare som exempelvis navigerar med röststyrning och använder uppläsande hjälpmedel kommer det som står i aria-labeln läsas upp framför det som finns i fältet. I den dolda texten står det översättningswidget för språkmenyn.

Eftersom det är en modul från Google kan vi inte korrigera texten, men vi har lämnat in önskemål att kunna göra det för att åtgärda problemet.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.5.3 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med formulär som inte är uppdelade och grupperade

Längre formulär måste delas upp och grupperas för att enklare se vilka delar som hör samman, både visuellt och i ett hjälpmedel. Vi har några formulär som inte är uppdelade och grupperade.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1, 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med formulär som saknar ledtexter och instruktioner

När användaren ska välja eller mata in uppgifter i ett formulär ska det finnas instruktioner som tydligt anger hur och vad som ska väljas eller matas in. Det finns formulär på webbplatsen som saknar ledtexter och instruktioner.

Vår ambition är att åtgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje: WCAG 3.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Användning med nedsatt synförmåga

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Användning med kognitiv nedsättning

Problem med för generiska felmeddelanden i formulär

Vi använder required-attribut i våra formulär på våra webbplatser. Det är inte bra att använda tillgänglighetsmässigt, eftersom meddelandet blir för generiskt för att vara hjälpsamt för en användare som behöver det. Felmeddelandet är även temporärt, det vill säga att det försvinner efter ett antal sekunder. Det gör att det kan vara svårt för användare med kognitiva nedsättningar att hinna förstå vad felmeddelandet säger innan det försvinner, eller för användare med nedsatt syn och förstorande hjälpmedel att hinna uppfatta det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 3.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med otydliga felmeddelanden i formulär

Det saknas information om vad som är felaktigt när användare misslyckas att fylla i ett formulär i korrekt format. Det kommer endast ge ett felmeddelande om att fältet skall fyllas i, inte vad som kan vara felaktig och hur det kan lösas. Det ska exempelvis vara tydligt för en användare vad som är felaktigt och hur hen kan åtgärda det, exempelvis "Ange en e-postadress som innehåller ett @-tecken”.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 3.3.3 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Begär ut information i annat format

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se