Bild på Stefan Mattsson och Lars Johansson

Foto: Stefan Mattsson respektive Hanna Bergeå

Föreläsning: Stefan Mattsson och Lars Johansson

Praktisk information

Datum: 2 september

Tid: 11:30–12:30

Tid: Förmiddag

Kategori: Föreläsningar

Område: Drömparken

Beskrivning av evenemang

Stefan Mattson och som varit stadsträdgårdsmästare i Enköping och Lars Johansson tidigare landskapsarkitekt i Enköping samtalar om de stora tagen, landskaps-planteringar, gatuplanteringar och de större parkerna.

Mer information

Tema för föreläsningen är: "Samtal om parker på enköpingska".