Bild på Drömparken i Enköping där man ser tre stora buskar och en grusgång.

Föreläsning med Tuna Trädgård

Praktisk information

Datum: 2 september

Tid: 13:30–14:30

Tid: Eftermiddag

Kategori: Föreläsningar

Område: Drömparken

Beskrivning av evenemang

Två generationers odlare från Tuna Trädgård, Lars och Birgitta Jerpdal, berättar om hur de började driva upp perenner från Nederländerna till Drömparken. Växter som kom att bli typiska enköpingsväxter. Även tips om skötsel, delning och sticklingsförökning av perenner.

Mer information

Tema för föreläsningen är: ”Växter på enköpingska”.