Bild på en får i en hage.

Får från Husby gård, Örsundsbro

Praktisk information

Datum: 2 september

Tid: 10:00–16:00

Tid: Förmiddag, Eftermiddag

Kategori: Barnens Trädgårdsdag

Område: Drömparken

Beskrivning av evenemang

Kika på när ett gäng riktiga landskapsvårdare gör jobbet! Under trädgårdsdagen kommer får från Husby gård utanför Örsundsbro att besöka Strömparterren i anslutning till Drömparken.

Under sommartid betar fåren vanligtvis på naturbetesmarker runt Örsundsbro och på Gröngarn. Genom sitt bete gynnar dem den värdefulla biologiska mångfalden som är avgörande för floran och faunan i vårt öppna landskap. Husby gårds får är av köttrastyp av raserna Suffolk och Texel.

Mer information

Aktiviteten pågår hela Trädgårdsdagen.