Anmälan till Trädgårds­dagen

Välkommen med din anmälan som utställare på Trädgårdsdagen senast 1 augusti. OBS! Antalet platser är begränsade.

Anmälan till bakluckeloppisen gör du via sms till 070–969 62 95


Lämnas tomt om du är privatperson.
Utställningsyta * (obligatorisk)
Alla priser är exklusive 25 procent moms. Storleken på utställarytan gäller. Behöver ni ha större yta kan ni betala för två platser. Uppge detta under övrig information.
Alla priser är exklusive 25 procent moms. Storleken på utställarytan gäller. Behöver ni ha större yta kan ni betala för två platser. Uppge detta under övrig information.
Obligatorisk för företagare. Privatpersoner, föreningar och skolklasser skriver 0 i rutan.

Fyll i det telefonnummer vi kan nå dig på.

Fyll i din e-postadress.

Fyll i din faktureringsadress.

Fyll i ditt postnummer.

Fyll i din postort.

Ange ditt namn eller den som är kontaktperson.

Berätta vad du säljer eller ställer ut och vad syftet med din medverkan är, till exempel målgrupp. Vi kan då placera dig på en passande plats.
Behöver ni el? * (obligatorisk)
Kostnaden för el är 300 kronor.
Behöver ni el?Beskriv vad ni behöver el till.

Finns det något mer som är bra för oss att veta om er som utställare?

Viktig information

Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast den 27 augusti. Om du uteblir utan att ha avanmält dig så debiteras du med 2000 kronor.

Till din utställningsyta ingår inte bord eller regnskydd.

Om du vill ha el till din plats kostar det 300 kronor. Sladdar, såsom förlängningssladd, tillhandahålls inte.

Efter dagen ska du återställa och städa utställningsområdet. Eventuellt tomemballage och skräp tas hand om dig.

Vi förbehåller oss rätten att placera utställare på det område och den utställarplats där vi tycker att utställaren passar bäst in.

Kom ihåg att du inte får ha bil eller annat transportmedel på området då evenemanget pågår mellan klockan 10 och 16.

Har du frågor?

Hitta kontaktuppgifter för utställare

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka uppdaterad information eller ändringar om dagen till dig som utställare. Vi samlar även in uppgifterna i syfte att kunna skicka ut en enkät till dig efter ditt deltagande på dagen samt till eventuell faktura för el eller uteblivet deltagande, det är därför vi behöver ditt personnummer.

Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och kan komma att lämnas ut till Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Kommunstyrelsen. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter Kommunstyrelsen har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter