Alla uppdrag

Uppdrag 2019 från övergripande verksamhetsplan som riktar sig till vård- och omsorgsnämnden

Uppdragen för 2019 är att:

  • Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats.
  • Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka.
  • Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi.
  • Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020.
  • Planera för effektivisering och eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst tre procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning.
  • Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår.