Ekonomi

Här presenteras vår ekonomi för år 2019 på ett övergripande sätt.

Hitta på sidan


Finansiering

Miljoner kronor

Kommunalt finansierad verksamhet

-197,6

Statligt finansierad verksamhet

0

Total:

-197,6