Socialtjänst

Vi ska ge invånarna det stöd och den hjälp de har rätt till enligt socialtjänst­lagen, när de behöver det.

Fritid och kultur

Foto: Scandinav Bildbyrå

Uthållighet och tålamod är något vi måste arbeta med. Förändringar i människors beteenden och liv tar ofta lång tid. Ibland krävs många insatser under lång tid för att nå en förändring.

Vi ser att behovet av vårdinsatser för barn och unga ökar. Samverkan med andra aktörer som skola och barn- och ungdoms­psykiatrin ser vi som avgörande för att våra insatser ska få effekt.

Bland vuxna invånare ser vi en fortsatt utveckling av ökat injektionsmissbruk. Vi ska arbeta aktivt för att motivera klienter till frivillig vård. Vi vet att frivillig vård har bättre effekt, men det är samtidigt en fråga om kostnads­besparingar.

Vårt fokus 2019

  • Fler familjehemsplacerade barn ska ha godkända betyg när de går ut årskurs 9. Tillsammans med utbildnings­förvaltningen driver vi projektet Skolfam för att fler av barnen ska vara behöriga till gymnasiet. Forskning visar att riskerna att hamna i utanförskap halveras för barn som går ut årskurs nio med behörighet till gymnasiet.
  • Våra kostnader för försörjningsstöd ska minska. Tillsammans med andra aktörer måste vi hitta lösningar där människor går från bidrag till egen försörjning.
  • Vi ska tidigt upptäcka personer som utsätts för våld i nära relation. Vi har intensifierat vårt arbete i alla våra verksamheter. Med hjälp av ny metod och andra insatser hoppas vi kunna hjälpa fler invånare så tidigt som möjligt.
  • Vi prioriterar arbetsmiljön och arbetssituationen för socialtjänstens medarbetare. Trivsel på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Socialnämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Peter Book (M)

Kontakta nämnden