Ekonomi

Här presenteras vår ekonomi för år 2019 på ett övergripande sätt.

Driftsbudget år 2019

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats en total budget på 1 132 400 kronor, alltså en miljard etthundratrettiotvå miljoner fyrahundratusen kronor.

Siffror anges i miljoner kronor

Verksamhet

Budget

Pedagogisk omsorg

9,7

Öppen förskola

2,3

Familjecentrum

0,14

Förskola

279,3

Förskoleklass

31,8

Grundskola

460

Fritidshem

59,9

Grundsärskola

30,8

Gymnasieskola

188

Gymnasiesärskola

13,4

Grundläggande vuxenutbildning

2,8

Gymnasial vuxenutbildning

11,1

Lärvux (särvux)

1,3

Yrkeshögskola

-

SFI (svenska för invandrare)

5

KAA (kommunala aktivitetsansvaret)

-

Integrationsenhet/flyktingmottagning

-

Arbetsmarknadsinsatser

10,3

Gemensam overheadkostnad förvaltning

25,4

Nämnd

1


1 132,4


Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltalen används för att förstå utvecklingen för verksamheten och kallas just nyckeltal för att man ser det som en "nyckel" till att förstå utveckling. Centrala nyckeltal som nämnden följer under året är:

 • Totalt antal barn i fritidshem
 • Totalt antal barn i förskola
 • Totalt antal elever i förskoleklass
 • Totalt antal elever i grundskola
 • Totalt antal elever i grundsärskola
 • Totalt antal barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • Totalt antal utbildningspoäng i grundläggande vuxenutbildning
 • Totalt antal utbildningspoäng i gymnasial vuxenutbildning
 • Totalt antal elever i gymnasieskola
 • Totalt antal elever i gymnasiesärskola
 • Totalt antal elever i lärvux (särvux)
 • Totalt antal deltagare i SFI (svenska för invandrare)