Skola och utbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades inför år 2019 genom en sammanslagning av den förra skolnämnden och utbildningsnämnden.

Fritid och kultur

Vi är nu en stor nämnd som har ansvar för de omkring 1 400 anställda inom utbildningsförvaltningen. Vårt ansvar spänner från förskola genom grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Alla ska få lyckas

I starkt fokus för vår nämnd står individens rätt att lyckas i skolan för att kunna utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Många av våra nämndmål kretsar därför kring sådant som resultatuppföljning på individnivå som en röd tråd genom utbildningsväsendet. Redan i förskolan ska vi mäta och kunna anpassa våra pedagogiska insatser, och övergångarna mellan skolstadier ska ske så smidigt och säkert som möjligt. Ett av våra viktigaste mål är att alla elever ska gå ut gymnasiet med examen.

Växande verksamhet

Nämnden har en stor andel av kommunens totala ekonomi genom de dryga 1,13 miljarder kronor som vår budget omfattar år 2019. I en växande kommun är det en utmaning att leverera kvalitativ utbildning åt allt fler invånare. Ett spännande arbete med bland annat förstudie för nya lokaler för gymnasieskola och vuxenutbildning pågår under 2019. Våra lokaler måste bli fler, men också bättre och smartare genom samnyttjande med andra verksamheter, för att vi ska få rum med framtidens undervisning. 

Utbildnings- och arbets­marknads­nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Mats Flodin (M)

Kontakta nämnden