Omvärlden och trender

Nedan beskrivs de utmaningar som särskilt påverkar tekniska nämndens ansvarsområde utifrån de utmaningar som anges i den övergripande verksamhetsplanen.

Demografi

Vårt samhälle påverkas av den demografiska sammansättningen och där ser vi utmaningar med ökad efterfrågan på välfärdstjänster så som skola, bostäder, barnomsorg, vård och äldreomsorg. I framtiden måste de som är yrkesverksamma kunna finansiera vård, omsorg och annan offentlig verksamhet åt allt fler äldre. Att hålla de offentliga tjänsternas kvalitet utifrån de förväntningar som finns idag kommer att bli en ekonomisk utmaning.

Klimatförändringar

Den globala uppvärmningen påverkar oss alla och tillsammans måste vi tänka hållbart och arbeta för att minska den negativa miljöpåverkan. Våra resurser är inte oändliga och måste förvaltas ansvarsfullt. Vi ser utmaningar framåt med de väderförändringar som den globala uppvärmningen för med sig som bland
annat påverkar våra vattenresurser, växt- och djurliv och odlingsmöjligheter. Vi ser investeringar i ny hållbar teknik och utrustning som viktiga framåt för att möjliggöra ett minskat klimatavtryck. Vi ser också att det är viktigt att underlätta för dem vi är till för att göra klimatsmarta val i vardagen, exempelvis vid vattenanvändning och med transporter inom kommunen.

Teknik och digitalisering

Den digitala utvecklingen runt omkring oss är snabb och för med sig stora förändringar i samhället. Många möjligheter skapas men också nya utmaningar. Vi behöver ställa om och öka takten på den digitala utvecklingen för att dra nytta av teknikens möjligheter att bygga smarta samhällen. Vår förmåga att leda förändringar kommer att vara viktiga för att omställningen ska gå att genomföra. Samverkan och interna resurser kommer också att bli viktiga för att vi ska kunna ta tillvara på och utveckla våra digitala och tekniska möjligheter.

Ökande krav på verksamheterna

Krav och regelverk har blivit alltmer komplexa att säkerställa. Vi ser en fortsatt utveckling där tiden för att samordna, implementera, följa upp, dokumentera och rapportera ständigt ökar inom många av våra verksamhetsområden. Det medför att tiden för att utföra våra huvuduppdrag minskar i takt med att lagar, regler och krav ökar och blir mer komplexa att säkerställa. Under föregående år trädde dataskyddsförordningen i kraft vilket är ett exempel på komplexa krav som kräver mycket tid och resurser för att implementera.