Ekonomi

Tekniska nämnden har en driftbudget på 113,1 miljoner kronor och en investeringsbudget på 284,6 miljoner kronor.

Driftbudget 2019

Tekniska nämndens driftram för budget 2019 uppgår till 113,1 miljoner kronor. Denna fördelas på tekniska nämnden 0,8 miljoner kronor, park- och gatuavdelningen 71,0 miljoner kronor, stab 22,4 miljoner kronor, samhällsbetalda resor 9,6 miljoner kronor, plan- och exploatering 9,3 miljoner kronor.

Tekniska nämndens investeringsram för budget 2019 uppgår till 284,6 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten fördelas på fastighetsavdelningen med 137,0 miljoner kronor, park- och gatuavdelningen 44,9 miljoner kronor, vatten- och avloppsavdelningen 102,5 miljoner kronor samt förvaltningsgemensamma 0,2 miljoner kronor.

Ekonomiska nyckeltal

  • Fastigheter
    - Totalkostnad i kr per kvm för alla fastigheter, egna och inhyrda
  • Gator
    - Driftkostnad för gatuverksamheten per kvm, exklusive kapitaltjänst
  • Parker
    - Totalkostnad för parkverksamheten, som parker, lekplatser mm per
    invånare
  • Måltid
    - Kostnad dagsportion mellanstadieelev
  • Vatten och avlopp
    - Taxa typhus A
  • Städservice
    - Totalkostnad i kr per kvm för lokalvård

Driftbudget

Bokslut

2017

Budget

2018

Budget

2019


Nettokostnad

Nettokostnad

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Teknisk nämnd

659

694

0

785

785

Park- och gatuavdelningen

54 388

59 895

25 612

96 601

70 989Stab

8 462

17 101

25 156

47 581

22 425

Samhällsbetalda reseor

12 850

13 300

0

9 614

9 614

Summa

21 312

30 401

25 156

57 195

32 039Plan och exploatering

3 641

7 410

8 726

18 013

9 287

Fastighet

-5 723

0

351 531

351 531

0

Måltidsservice

-744

0

75 485

75 485

0

Städservice

-21

0

43 402

43 402

0

Vatten och avlopp

-90

0

97 486

97 486

0

Summa förvaltningen

73 422

98 400

627 398

740 498

113 100

Teknisk nämnd

Verksamhet

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget
2019


Nettokostnad

Nettokostnad

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Teknisk nämnd (10021)

659

694

0

785

785

Summa

659

694

0

785

785


Investeringsbudget

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Fastighetsavdelningen

137 000

168 000

137 000

Park- och gatuavdelningen

44 920

60 820

36 520

Förvaltningsgemensamma

150

150

150

Vatten och avlopp

102 500

136 000

339 500

Summa

284 570

364 970

513 170