Samhällsbyggnad

Under året är trafikfrågor och hållbarhetsfrågor i fokus. Vi fortsätter att arbeta för att kunna ge bästa möjliga service åt våra kunder.

Fritid och kultur

I år kommer vi att lägga stor vikt vid att se över våra processer för att arbeta effektivt och hållbart för våra kunder. På så sätt kan vi fortsätta bidra till samhällsbygget Enköping.

Rustar oss för framtidens utmaningar

Flera mål, uppdrag och effekter i årets nämndplan är inriktade på att stegvis rusta Enköping för framtiden. Utveckling och tillväxt i kommunen som ställer stora krav på våra verksamheter. Därför kommer vi att arbeta mycket med att våra egna processer under året. Processer är ritningar som visar hur vi utför våra uppgifter och ett bra stöd i att genomföra förbättringar i vardagen.

Trafikfrågor

Under 2019 ska vi fortsätta arbetet med att skapa en god trafikmiljö för framför allt gående och cyklister. Det gör vi för att fler ska använda hållbara transporter och uppleva att vår kommun är trygg och tillgänglig.

Vi kommer också förbättra belysningen längs våra gång- och cykelvägar. Under året kommer vi inleda planeringsarbetet för cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet. För det har vi fått möjlighet till medfinansiering tillsammans med region Uppsala.

Hållbarhetsfrågor

Vi vill fortsätta att minska miljöpåverkan från våra verksamheter. Under 2019 kommer vi att miljödiplomeras och utveckla vår verksamhet enligt det regelverk som en diplomering innebär.

I arbetet med våra kunder kommer vi under året minska matsvinnet i skolorna och öka andelen solceller i kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden

Politikerna i nämnden är ansvariga för de beslut och insatser som görs under året. Kontakta nämnden om du har frågor.

Ordförande för nämnden
Tomas Rådkvist (MP)

Kontakta nämnden