Verksamhetsresultat

Nämndens effektmål utgår från kommunens politiska mål och är samtliga strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visar på den skillnad vi vill uppnå för dem vi är till för.

Nöjdare kunder

Fler kunder ska känna att vi är en rättssäker myndighet och att vi ger bästa möjliga service.

Ambitionen för 2019 är:

 • SBA Nöjd-kund-index för rättssäkerhet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent. 2017 var resultatet på byggavdelningen 55 procent. På miljö- och hälsoskydd på miljöavdelningen var resultatet 65 procent. På livsmedel på miljöavdelningen var resultatet 65 procent.

  Grönt = ≥ 70 procent
  Gult = ≥ 62–69 procent
  Rött = ≥ 61 procent
 • SBA Nöjd-kund-index för tillgänglighet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent. 2017 var resultatet på byggavdelningen 52 procent. På miljö- och hälsoskydd på miljöavdelningen var resultatet 67 procent. På livsmedel på miljöavdelningen var resultatet 84 procent.

  Grönt = ≥ 70 procent
  Gult = ≥ 62–69 procent
  Rött = ≥ 61 procent
 • SBA Nöjd-kund-index för information på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent. 2017 var resultatet på byggavdelningen 54 procent. På miljö- och hälsoskydd på miljöavdelningen var resultatet 60 procent. På livsmedel på miljöavdelningen var resultatet 61 procent.

  Grönt = ≥ 70 procent
  Gult = ≥ 62–69 procent
  Rött = ≥ 61 procent

Nöjda medarbetare

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ambitionen för 2019 är:

 • Andelen medarbetare som är nöjda med arbetssituationen ska vara minst 75 procent. 2017 var resultatet 58 procent.

  Grönt = ≥ 75 procent
  Gult = ≥ 61–74 procent
  Rött = ≥ 60 procent