Mål för nämnden

Vi ska ge bästa möjliga service och stöd inom områdena byggnation, miljöskydd, livsmedel, tobak, hälso­skydd och lägenhetsregister.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår kundservice. Vi har som mål att underlätta för våra kunder och kommun­invånare.

Våra viktigaste effektmål:

  1. SBA Nöjd-kund-index för rättsäkerhet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent 2019.
  2. SBA Nöjd-kund-index för tillgänglighet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent år 2019.
  3. SBA Nöjd-kund-index för information på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent år 2019.
  4. Andelen medarbetare som är nöjda med arbetssituationen ska vara minst 75 procent 2019.

Strategiska mål

För perioden 2016-2019 har den politiska ledningen beslutat om fem övergripande mål. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.