Ekonomi

Här kan du se miljö- och byggnadsförvaltningens budget för 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning har enligt beslut i kommunfullmäktige fått ett anslag för driftsbudgeten på 24,1 miljoner kronor för år 2019. Miljö- och byggnadsnämnden har undantagits från effektiviseringskrav, men har också fått utökade tillsynsuppdrag.


Ekonomiska nyckeltal

Budget

Kostnadstäckningsgrad miljö

44 procent

Kostnadstäckningsgrad kart- och GIS

67 procent

Kostnadstäckningsbidrag bygg

55 procent

Kostnadstäckningsbidrag livsmedel

53 procent